GRUPO PERATIVO “CARNE DE VACÚN A PASTO: IDENTIFICACIÓN E FOMENTO DE MANEXOS GANDEIROS ECONÓMICA E AMBIENTALMENTE MAIS SUSTENTÁBEIS”

Un proxecto de investigación, demostración e difusión co-financiado polo Fondo Agrario Europeo de Desenvovlemento Rexional, o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e a Xunta de Galicia.

CARNE DE VACÚN A PASTO

¿que interés?

Porque é bo:

  • para a natureza

As boas técnicas de pastoreo son beneficiosas para o medio ambiente, aumentan a biodiversidade, reducen o efecto invernadoiro, evitan a perda de solo por erosión e aumentan a fertilidade dos solos. Ao consumir mais herba, redúcese o consumo de alimentos concentrados producidos lonxe das granxas, en sistemas intensivos e con moito transporte de por medio

  • para os animais

os sistemas de cría de gando a pasto proporcionan maior benestar aos animais nos modelos extensivos

  • para as persoas que consumen

a carne elaborada con base de pasto ten un perfil de ácidos graxos con máis omega 3, é unha carne mais saudábel

  • para quen vive de iso

os sistemas con pastoreo son potencialmente mais rendíbeis que os sistemas confinados, sobre todo no contexto actual con prezos de materias primas moi elevados. A produción en base a pasto é unha produción mais barata.

CARNE DE VACÚN A PASTO

Actividades do Proxecto

Aspectos económicos: entender e mellorar a rendibilidade

Estudo de resultados técnico-económicos dun grupo de 20 granxas, procurando identificar os modelos e as prácticas máis rendíbeis

Aspectos técnicos: mellorar as técnicas de pastoreo

Son cinco actividades de aprendizaxe, demostración e difusión
• efecto da labranza sobre o solo
• efecto de distintas maneiras de pacer sobre a pradeira (pastoreo holísitico, racional Voisin, continuo…)
• efecto de distintos xeitos de xestionar os refugallos sobre o solo
• impacto do emprego de desparasitantes tipo ivermectinas sobre a vida do solo
• produtividade dos animais a pasto

CARNE DE VACÚN A PASTO

¿Quen somos?

Membros do Grupo Operativo:

XAN_logo_1906_2001_v4
logo ecoagrosoc
Logo Celtia Novo
LOGO almoga

Xestión Agrogandeira e Natureza SL
Correo: xerencia@xangalicia.com
tfo:620806414
https://www.facebook.com/xangalicia/
https://www.instagram.com/xestionagrogandeiraenatureza/
https://xestionagrogandeiraenatureza.blogspot.com/

USC + ecoagrosoc
mariadomar.perez@usc.es
tf 982823314
pg web: https://www.usc.gal/ecoagra/presentacion-2/
Twitter: @ecoagrasoc

Celtia Agricola
Tfo: 647507475
celtia.agricola@gmail.com

Avda. Terra Cha, 38 entresuelo Bº -27800 VILALBA (Lugo)
Telfs: 982 878 494 – 698 155 709 altamontanagalega@gmail.com

Jose Manuel Caridad Regueiro
628584057
jmcr.correo@gmail.com

Abel Fernandez lopez:
665262059
abel.fernandez@granxadoiglesario.es

CARNE DE VACÚN A PASTO

Granxas colaboradoras

Sigamos en contacto

Listos para axudarche

Prueba de Mensaje de Imagen